ZENES

SPRÁVA POČÍTAČŮ
A POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

Spolehlivá komunikace je nutným základem dobře fungujících informačních technologií. S námi získáte bezpečnost, zálohování, centrální správu a flexibilní monitoring.

Počítačové sítě Znojmo ZENES

Počítačové sítě Znojmo. 

 

Navrhneme topologii (rozmístění rozvaděčů, kabelů a zásuvek).
Vybudujeme kabelové trasy a natáhneme příslušné kabely.
Vše profesionálně zapojíme, přeměříme kvalitu vedení a vystavíme dokumentaci s měřícím protokolem.

Základním propojovacím médiem jednotlivých prvků uvnitř budov je čtyřpárová kroucená dvoulinka, která se vyrábí v několika třídách, jež určují maximální přenosovou rychlost. Pro realizaci propojů mezi budovami nebo delšími sekcemi uvnitř budov se využívá optických vláken. Přenosové rychlosti dosahované na optických vláknech jsou několikanásobně vyšší a liší se podle typu optického vlákna.

Výhodou strukturované kabeláže je její univerzálnost a zejména bezpečnost. Přerušení jednoho kabelu ve větvi má vliv pouze na činnost stanice připojené ke konkrétnímu kabelu.

Kabelážní systémy Znojmo ZENES,

Návrhy a realizace počítačových sítí

Správným návrhem datových a telefonních sítí lze do budoucna ušetřit nemalé finanční prostředky. K řešení počítačových sítí se v poslední době využívá zejména strukturovaná kabeláž postavená na metalických, případně optických kabelech. Při návrhu těchto sítí je třeba vycházet z mnoha doporučení a norem, jejichž dodržením Vám bude realizovaná síť sloužit desítky let.

Společnost ZENES Znojmo má v tomto oboru mnohaleté zkušenosti. Kromě projektování a instalace datových sítí zajišťujeme našim zákazníkům i analýzu datových toků, rychlosti a poruchovosti stávající sítě. Díky důkladnému měření každé trasy a koncové zásuvky předáváme zákazníkům vybudovanou síť v té nejvyšší kvalitě.

Realizace počítačových sítí

  • Vypracování úvodní projektové dokumentace
  • Instalace rozvodů Znojmo strukturované kabeláže
  • Měření strukturované kabeláže Znojmo. certifikačními měřicími přístroji
  • Vypracování projektu skutečného stavu
  • Certifikace kabelážního systému

Analýza stávající počítačové sítě

  • Proměření stávajícího kabelážního systému
  • Měření zatíženosti sítě analyzérem
  • Posouzení sítě z hlediska topologie a datových toků
  • Vypracování celkové analýzy
  • Návrh optimálního nového řešení

Víme, co se děje

Předcházíme problémům – známe systémy malých a středních firem v oblasti informačních systémů a víme, jak předcházet problémům.

Díky bohatým zkušenostem z praxe dokážeme navrhnout řešení na míru.
Jsme inovativní – trvale sledujeme novinky v oboru – přínosné technologie a služby.
Ty zavádíme u našich zákazníků.
Máme dostatečný počet odborníků – pracujeme jako tým a současně máme specialisty na jednotlivé činnosti.

Činnosti plánujeme – správa a kontroly probíhají na základě plánu.

Víme, co se děje – používáme programy pro trvalé monitorování techniky našich zákazníků, máme propracovaný systém evidence.

Reagujeme rychle – díky systému vzdálené podpory provádíme 85 % zásahů ze svého počítače. 

Outsourcing IT Znojmo ZENES

Vzdálená správa

Vzdálená správa je nedílnou součástí našich služeb.

Až 85% problémů vyřešíme na dálku, to nám umožňuje řešit vaše požadavky efektivně a bez dalších nákladů.

Počítačové sítě Znojmo ZENES

Kvalitní spojení je základ komunikace

Strukturovaná kabeláž představuje soubor přenosových sítí, které jsou určeny pro přenos digitálních i analogových signálů jako jsou data, hlas, internet, video, případně signalizace dalších elektronických zařízení.

Z toho vyplývá, že by strukturovaným kabelážím měla být věnována značná pozornost již při samotném návrhu stavby nebo využití prostor.

Základem správné kabeláže je rozdělení celé struktury na úrovně a oddělení. Nejčastěji se používá stromová struktura, která je vlastně odvozena z principu vytváření telefonních sítí. Každá větev takové kabeláže vede z propojovacího uzlu sítě k zásuvce nebo k podřízenému uzlu, kde se může dále větvit.

Typ zařízení, které se připojí ke koncové zásuvce je dán ukončením kabelu zásuvky na propojovacím poli (patch-panelu) s příslušným aktivním prvkem.

Určení zásuvky je tak  možné změnit pouhým přepojením kabelu v datovém rozvaděči a není přitom nutné instalovat nové kabely.

 

Počítačové sítě Znojmo ZENES

Realizujeme všechny typy propojení

Umíme realizovat jak počítačové sítě, tak koaxiální vedení pro antény nebo kamerové systémy.

V případě jedné či více poboček umíme zrealizovat zabezpečenou síť mezi nimi – VPN přes internet.

V případě potřeby jištění internetového spojení máme vlastní řešení pro záložní spoj přes mobilní síť s automatickým přepínáním.

Dodáváme profesionální řešení pro pokrytí signálem WiFi ve skladovacích halách i v hotelech.