ZENES

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Fotovoltaika je perspektivní technologie, která bude mít v energetice čím dál větší význam. Díky variabilitě systému lze sestavit individuální řešení pro každého a tím vhodná nejen pro rodinné domy, ale i chaty, bytové domy a průmysl. Fotovoltaika je ekologická i ekonomická zároveň, díky vlastní elektrárně se vás neustálé zdražování elektřiny tak citelně nedotkne.

fotovoltaické elektrárny zenes

Chcete ušetřit za elektřinu? Získat nezávislost na dodavatelích energie?
Kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla. Snižte si účty za elektřinu.


Přece pořízením vlastní fotovoltaické elektrárny můžete ušetřit až 18.000 Kč ročně. Získejte dotaci až 170.000 Kč
Na fotovoltaickou elektrárnu vám zajistíme získání dotace z NZÚ, a to až do výše 170.000 Kč. Zhodnotíte úspory ročně až 15%.


Svou investici na střeše zhodnotíte až 15% p.a.! Takovou možnost nenabízí žádná banka. Fotovoltaika se díky dotaci vyplatí. Díky své elektrárně budete mít elektřinu vyrobenou ze slunce stále za stejnou cenu. Navíc budete žít ekologicky
z obnovitelných zdrojů. Energie ze solárních panelů dodává domácnostem částečnou energetickou soběstačnost. Díky fotovoltaice proto nemusíte být zcela závislí na dodávkách elektřiny ze sítě, neboť využíváte vlastní energii.

Fotovoltaika také představuje řešení, které je ohleduplné k životnímu prostředí, neboť solární panely kromě slunečního svitu, který je obnovitelným a nevyčerpatelným zdrojem energie, nevyžadují žádné palivo, které by znečišťovalo ovzduší či jinak zatěžovalo přírodu.

Realizovali jsme již více než

0

fotovoltaických elektráren

a ušetřili tak našim zákazníkům díky dotacím a vlastní výrobě elektřiny více jak 66 milionů korun.

zenes

Řešení na klíč

Získejte energetickou nezávislost a ušetřete nemalé náklady za energie.

Poradíme s výběrem nejvhodnějšího řešení a předem vše posoudíme. Od začátku budete přesně vědět, kolik zaplatíte a jaká bude celková návratnost.

Vyřídíme vše potřebné od projektu až po instalaci. Vezmeme si na starost celý průběh a vy jen můžete sledovat, jak se vaše vlastní elektrárna stává skutečností.

Zajistíme získání dotace a ušetříme vám až 50 % z celkové pořizovací ceny.

ZENES Znojmo

Vývoj ceny elektřiny

Aktuální graf s cenou elektřiny.

Elektřina - graf ceny
fotovoltaika ongrid zenes

Fotovoltaická elektrárna ON-GRID

Je to nejoblíbenější systém, který umožní vyrobenou energii využít ve vašem objektu a případné přebytky výroby použít pro ohřev vody.

Pro chod elektrárny je potřeba připojení na distribuční soustavu, protože elektrárna neobsahuje bateriové úložiště.

Vyrobenou elektřinu můžete buď přímo spotřebovat nebo přebytky uložit do teplé vody (bojleru nebo akumulační nádrže) a ušetřit tak za její ohřev výrazné částky.

Případné přebytky je možné dodávat za peníze do distribuční soustavy.

1. Fotovoltaický panel  2. Měnič  3. Měření výroby FVE  4. Domovní rozváděč  5. WATTrouter 6. Domovní elektroměr
7. Distribuční síť  8. Zásuvky 230 V – 9. Spotřebič 230 V  10. Bojler / Akumulační nádrž

fotovoltaika zenes

Hybridní fotovoltaická elektrárna

Další variantou je elektrárna, která vyrobenou elektřinu využívá v rámci objektu a případné přebytky ukládá do baterií.

Na rozdíl od ON-GRID systému, dokáže fungovat i při výpadku distribuční soustavy.

Obsahuje bateriové úložiště a díky němu lze odebírat elektřinu z vlastní výroby i když právě slunce nesvíti nebo je malá výroba, nejčastěji pak v noci nebo při výpadku distribuční soustavy.

Ideální hybridní systém by měl být navržen tak, aby byly dodávky do distribuční soustavy co nejmenší, pokud jsou ale baterie nabity, dokáže dodávat energii i do distribuční soustavy.

1. Fotovoltaický panel 2. Přepěťová ochrana + jistič  3. Měnič  4. Měření výroby FVE  5. Domovní rozváděč
6. Hlavní domovní jistič  7. Domovní elektroměr  8. Distribuční síť  9. Zásuvky 230 V  10. Spotřebič 230 V  11. Baterie

zenes

Základní řešení

Tato varianta je postavena na síťovém měniči bez baterie s možností rozšíření o zařízení pro ukládání přebytků vyrobené elektrické energie do teplé užitkové vody (bojleru). Vyrobenou elektřinu můžete sami přímo spotřebovat a přebytky prodat do distribuční soustavy.

Systém je prostorově nenáročný a garantuje nejrychlejší návratnost investice a výrazné úspory za ohřev vody nebo zajištění chlazení v letních měsících (v kombinaci s klimatizací).

Pošlete nám Vaše telefonní číslo a my vám připravíme nezávaznou nabídku přesně na míru.

zenes

Hybridní řešení (ukládání přebytků do baterie)

Tato varianta se vyplatí náročnějším zájemcům, kteří chtějí být energeticky více soběstační. Elektrárna zaručuje dostatečnou výrobu pro chod domácnosti a ukládání přebytků výroby do baterie. 

Vyrobenou elektřinu můžete sami přímo spotřebovat nebo ji uložit pro pozdější využití, typicky v době, kdy slunce nesvítí, zejména pak v nočních hodinách. Samozřejmostí je možnost prodávat přebytky do distribuční soustavy.

Pošlete nám Vaše telefonní číslo a my vám připravíme nezávaznou nabídku přesně na míru.

Podhledové klimatizace ZENES Znojmo

Jak vypadá naše realizace

Při realizaci klademe velký důraz na použití kvalitních komponent a odbornou montáž. 

Samozřejmostí je také optimální umístění zařízení tak, abychom co nejméně narušili estetickou stránku prostor.