ZENES

BEZPEČNOST DAT A ZÁLOHOVÁNÍ

Používáme spolehlivá řešení a denně kontrolujeme, jestli vše funguje. Zálohování provádíme na různých úrovních, tím optimalizujeme rozložení zátěže. Celé zálohování je automatizované, není potřeba do něj zasahovat. V případě chyby dojde k automatickému upozornění uživatele

Zálohování dat Znojmo ZENES

Zálohování Znojmo ZENES.

Obnova dat. Obnova zašifrovaných dat.

Dešifrování dat ze zašifrovaného disku ve Znojmě.

Všeobecně se dá říci, že záchrana dat z kryptovaného nosiče má velmi vysokou šanci na úspěch v případě elektro-mechanického poškození, kdy není afektován vlastní datový záznam. Nemělo by tedy dojít k

záchrana dat Znojmo.

významnému poškození povrchů ploten disku, nebo zásadní nekonzistenci systému souborů. Obnova dat tak nejspíše nedopadne dobře v

bezpečnost dat Znojmo případě i marginálního přepisu disku, např. po přeinstalaci.

Obnovení dat Znojmo.

Co zálohovat?
K zálohování můžeme přistupovat z několika hledisek. Nejprve se zaměříme na oblast serverů. U nich se jedná o dva odlišné problémy – zálohování dat a zálohování systémů. Zálohování dat je v praxi docela rozšířené – přece jen málokdo si dovolí riskovat natolik, aby jeho nejdůležitější data, jako jsou ekonomické údaje, dokumenty či podklady pro výrobu existovala pouze v jedné kopii.

Vytipujte si dvě nebo více potenciálních řešení.

Praktické postupy.

Zálohování a obnovení Znojmo ZENES

Automatické zálohování dat

Spolu se zákazníkem vybereme, co a jak často se bude zálohovat.
Dodáme spolehlivé HW a SW vybavení pro zálohování.
Určíme časy pro zálohování.
Pravidelně kontrolujeme správnou funkci.
Poradíme, jak manipulovat se záložními médii a jak je ukládat.

Rychlé obnovení

Naplánujeme celou funkční zálohu důležitých počítačů – např. počítače řídící technologii. Využíváme virtualizaci serverů (rychle zprovozníme funkční server na jiném zařízení).

Využíváme dohledový systém pro automatickou kontrolu zálohování. Nabízíme zálohování na vzdálená úložiště (do privátního cloudu). 

Jsme kdykoliv připraveni zajistit obnovu (máme dostatečný počet odborníků).