ZENES

DOTACE PRO VAŠE LEPŠÍ BYDLENÍ

Pomůžeme Vám vybrat správnou dotaci pro Váš projekt, připravit vše potřebné a zajistit, aby žádost splňovala veškeré požadavky a podmínky.

lepší kvalita života

moderní inovace

úspora i investice

EET Znojmo ZENES

Pomůžeme Vám

S námi můžete získat potřebné finanční prostředky, které Vám umožní realizovat vaše plány a projekty.

Hlavním cílem programu Nová zelená úsporám je zvýšení energetické účinnosti budov a snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek v ovzduší.

Podpora směřuje na snižování energetické náročnosti budov včetně výměny nevyhovujících zdrojů na vytápění.

Na co můžete získat příspěvek?

Fotovoltaické systémy

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. 

Příprava teplé vody, solární ohřev

Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.

Řízené větrání s rekuperací

Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

Zateplení

Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů, vč. zimních zahrad. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů.

Novostavba

Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla využívající energii z více obnovitelných zdrojů.

Projekt

Dotace na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy.