ZENES

DOTACE PRO VAŠE LEPŠÍ BYDLENÍ

Ceny elektřiny a plynu neustále rostou, je tedy čas přejít na úspornější variantu vytápění.
Díky programu nová zelená úsporám Vás vyjde nový ekologický zdroj vytápění na polovinu. Naše řešení s tepelným čerpadlem nebo i solárním kolektorem sníží vaše náklady na vytápění a ohřev teplé vody až o 75%.
Pokud chcete šetřit energií více, je možné rozšířit váš dům o rekuperaci, tedy systém řízeného větrání, kterým uspoříte drahocennou energii a získáte v domě i čerstvý vzduch.

Tepelné čerpadlo vám může ušetřit náklady na energie a díky dotacím bude jeho návratnost kratší a úspora výdajů větší. 

Jestliže plánujete i zateplení domu, tak můžete žádat o vyšší dotaci na tepelné čerpadlo. Maximální podpora s kombinací se zateplením je vyšší o 25 %, než kdybyste nezateplovali.

Pokud zvažujete koupi tepelného čerpadla, zahrňte do ekonomických kalkulací také možnost získání dotace. Příspěvek od státu může být při splnění různých podmínek i poměrně štědrý – pokud se vám například podaří získat kotlíkovou dotaci, můžete ušetřit až téměř 130 000 Kč.

Hlavním dotačním programem jsou od roku 2016 Kotlíkové dotace, určené pro výměny starých nevyhovujících kotlů na tuhá paliva. V rámci kotlíkových dotací, můžete získat na tepelné čerpadlo dotaci až 127 500 Kč.

Státní dotace může podle některých odborníků snížit ekonomickou návratnost investice do tepelného čerpadla na zhruba 5–7 let.

V rámci programu Nová zelená úsporám se dotacemi na tepelná čerpadla zabývá oblast podpory C – efektivní využití zdrojů energie. Dotace Nová zelená úsporám jsou nastaveny tak, aby se žadatelům nejvíce vyplatilo udělat co nejkomplexnější opatření ke snížení energetické náročnosti svého domu. Tomu odpovídá i výše dotací na tepelné čerpadlo. 

ZENES Znojmo

Co je cílem programu?

Hlavním cílem programu Nová zelená úsporám je zvýšení energetické účinnosti budov a snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek v ovzduší.

Podpora směřuje na snižování energetické náročnosti budov včetně výměny nevyhovujících zdrojů na vytápění.

EET Znojmo ZENES

Na co můžete získat příspěvek?

Fotovoltaické systémy

Dotace na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.

Dotace 40 000 – 200 000 Kč

Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen využívaných jako hlavní zdroj tepla) za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel.

Dotace 30 000 – 100 000 Kč

Příprava teplé vody, solární ohřev

Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.

Dotace 45 000 – 60 000 Kč

Řízené větrání s rekuperací

Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

Dotace 75 000 – 100 000 Kč

Zateplení

Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů, vč. zimních zahrad. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů.

Dotace 30 000 – 650 000 Kč

Novostavba

Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla využívající energii z více obnovitelných zdrojů.

Dotace 200 000 – 500 000 Kč

Projekt

Dotace na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy.

Dotace 5 000 – 35 000 Kč

GDPR Znojmo ZENES

Pomůžeme Vám

Prověříme Váš současný stav a seznámíme Vás s možnostmi.
Zajistíme vypracování energetického posouzení a potřebné dokumentace.
Navrhneme optimální variantu pro snížení energetické náročnosti.
Zajistíme dodání a montáž konkrétního řešení.