ZENES

REKUPERACE

Rekuperace je zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu. Přiváděný venkovní čerstvý vzduch prochází přes rekuperační výměník do kterého z druhé strany vstupuje teplý odpadní vzduch z objektu.  Ve výměníku jsou od sebe dokonale odděleny, aby nedocházelo ke zpětnému průniku pachů z odváděného do přívodního vzduchu.

rekuperace zenes znojmo
ZENES klimatizace pro domácnost

Využití rekuperace

Rekuperační jednotka přivádí zvenčí čerstvý vzduch, ale přitom využívá energii vydýchaných plynů, kterou ponechává vevnitř. Při takovémto automatizovaném větrání ztrácíme jenom menšinu drahocenného tepla, takže ušetříte náklady za energii.

Rekuperaci je možno využít prakticky ve všech typech objektů  od bytů a rodinných domů, přes bazény až po průmyslové stavby. 

Pasivní a aktivní rekuperace

Pasivní rekuperace vede proudy vydýchaného a čistého vzduchu tak, aby kolem sebe prošly výměníkem. Než odpadní vzduch odejde, předá část svojí tepelné energie čerstvému vzduchu. Takový systém bývá poměrně levný.

Aktivní rekuperace funguje na principu tepelného čerpadla, proto dokáže přiváděný vzduch ohřívat nebo ochlazovat. Proto k rekuperační jednotce potřebujeme venkovní kondenzační jednotku, která bude propojená s rekuperací nebo je kondenzační jednotka zabudována v rekuperační jednotce a získává tepelnou energii ze znehodnoceného vyfukovaného vzduchu. 

regulace topení zenes

Centrální a lokální rekuperace

Centrální rekuperace předává teplo čerstvému vzduchu na jednom místě, kde se sbíhá potrubím vedoucím celým domem.

Lokální rekuperace žádnou hlavní jednotku nemá. V obvodové zdi je instalováno několik samostatných výměníků.

zenes

Jak vypadá naše realizace

Při realizaci klademe velký důraz na použití kvalitních komponent a odbornou montáž. Základem úspěšné realizace je návrh vhodného systému.

Samozřejmostí je také optimální umístění průduchů tak, abychom co nejméně narušili estetickou stránku prostor.