ZENES

NASTAVENÍ WIFI GoodWe

Návod na připojení střídače GoodWek WiFi.

solax wifi
zenes

Otevření aplikace

Otevřete aplikaci SEMS Portal na vašem telefonu a klikněte dole na ikonu WiFi.

Podhledové klimatizace ZENES Znojmo

Vyhledání sítě

Potvrďte upozornění a klikněte na další. Tlačítkem přejděte do seznamu dostupných sítí.

Servis ZENES Znojmo

Připojte se k síti Solar-XXXXXX

V seznamu dostupných sítí Wi-Fi uvidíte síť s názvem „Solar_##########“.

Klikněte a připojte se k této síti. Následně se vraťte šipkou zpět do aplikace.

Po kliknutí na „WiFi síť“ se zobrazí seznam sítí. Toto jsou všechny sítě v dosahu vašeho střídače, kliknutím na název vaší sítě ze seznamu jí vyberte.

Vyplňte heslo a kliknutím na „Soubor“ konfiguraci uložíte.